Spyletrykkovervåkning

Sikkerhet gjennom kontroller
Ulike faktorer, slik som feiltilkobling av kurver eller for stor skumdannelse, kan føre til at spyletrykket reduseres. Spyletrykkovervåkningen i vaskedekontaminatoren sikrer optimale prosessforløp, slik at maskinen alltid leverer pålitelige resultater.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring