Programmerbar kontroll

Mer fleksibilitet
En unik fordel ved den programmerbare styringen er den omfattende tilpasningen til hvert enkelt bruksområde. Du kan opprette og lagre individuelle programmer. Dermed kan de spesifikke kravene til oppfylles optimalt.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring