Innstillingsfunksjon for beholder

Kan lett ryddes bort
Skuffen for flytende midler garanterer svært god oversikt, renhet og ergonomi. Avhengig av modell er den allerede integrert som standard i vaskedekontaminatorene, eller du kan få den som ekstrautstyr. Iht. behov kan du dermed sette inn beholdere etter passende antall og størrelse .
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring