Overvåking av ledningsevne

Sikkerhet gjennom kontroller
Rester av prosesskjemikalier som fremdeles er tilstede under den siste skyllefasen, kan påvirke klargjøringsresultatet. Overvåkning av ledningsevne i vaskevannet gjør det mulig å registrere slike rester og redusere dem til et definert nivå ved å kjøre flere skylleomganger. Dermed blir klargjøringen sikker, materialskånsom og reproduserbar.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring