Dampkondensator

Ideelle tørkeresultater og optimalt inneklima
Dampkondensatoren avfukter og avkjøler avtrekksluften slik at den problemfritt kan føres til et utluftningsanlegg eller ut i rommet.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring