Oversikt over produktfordeler

Laboratoriemaskiner med ekstra stor kapasitet
Produktfordeler

Integrert doseringspumpe

Optimal dosering
Allerede fra fabrikken er vaskedekontaminatorene, termodesinfektorene og labratorievaskemaskinene fra Miele Professional utstyrt med én eller flere integrerte doseringspumper. Midler som rengjørings- og nøytraliseringsmiddel kan dermed doseres helt automatisk og presist fra en beholder.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring