Oversikt over produktfordeler

Laboratoriemaskiner med ekstra stor kapasitet
Produktfordeler

Dampkondensator

Ideelle tørkeresultater og optimalt inneklima
Dampkondensatoren avfukter og avkjøler avtrekksluften slik at den problemfritt kan føres til et utluftningsanlegg eller ut i rommet.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring