Planlegging og installasjon – av Miele fra starten

Allerede før oppstilling av din nye maskin kan vi tilby omfattende konsulenttjenester. Det omfatter beregning av aktuelle og fremtidige kapasitetsbehov, men også detaljerte økonomiske beregninger. Og spesielt når det gjelder store prosjekter kan du dra fordel av å ha Miele som en sterk partner med mange års erfaring. Våre eksperter hjelper dine planleggere og arkitekter, lager monteringsdiagrammer, koordinerer ulike arbeidsoppgaver etter ønske og overtar samordningen med andre tjenesteleverandører, for eksempel installasjon av IT-infrastruktur eller funksjonelle møbler.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring