Integrert kalkfilter

Renere resultater
Mineraler i kranvannet kan redusere rengjøringsresultatet
og føre til avleiringer på instrumentene og i maskinen
. Miele termodesinfektorer leveres med et kalkfilter som i stor grad fjerner kalkdannende ioner
fra kranvannet. Ved svært hardt
kranvann og i praksiser som har et høyt forbruk av
instrumenter, kan det lønne seg å bruke kun demineralisert
vann.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring