Ethernet-grensesnitt

Kabelbasert kommunikasjon
Ethernet-grensesnittet er den universelle løsningen for datautveksling. I motsetning til andre grensesnitt, gir den brukeren svært høy funksjonalitet. Dette gjør at produktene enkelt kan integreres i eksisterende nettverk på bruksstedet – f.eks. dokumentasjonssystemer.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring