Optimal rengjøringsevne

Universell bruk
Rengjørings- og desinfeksjonsautomatene fra Miele oppnår optimale klargjøringsresultater på ulike bruksområder. Dette muliggjøres gjennom en kombinasjon av innovative og velprøvde tekniske egenskaper – fra perfekt tilpasset spyletrykk via konstruktivt optimaliserte kurver og partikkelfiltre til spylearmovervåkning – og ikke minst ved hjelp av spesifikke vaskeprogrammer for ulike bruksområder.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring