Innføringskontroll

Exclusiv bei Miele
Jevn utnyttelse av hele arbeidsbredden
Førsteklasses finishering oppnås best ved jevn utnyttelse av hele arbeidsbredden. Hvis du kun bruker den ene siden av valsen under rullingen, registrerer systemet dette og varsler deg med en melding i displayet og et lydsignal.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring