Enkel rengjøring og vedlikehold av strykesålen

Optimal pleie
Strykesålen må rengjøres og vokses regelmessig for å sikre lik strykekvalitet. Til optimalt tidspunkt varsles brukeren med en melding i displayet. Rengjørings- og voksprogrammer er tilgjengelige for enkel rengjøring og vedlikehold av strykesålen.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring