Variabel valsehastighet

Skreddersydd arbeidstempo
Tekstiltypen og restfuktigheten bestemmer hvilken rullehastighet som skal brukes. Ved rulling med maskiner fra Miele Professional kan du justere valsehastigheten i små trinn. Dermed kan du også ta hensyn til arbeidstempoet til den som bruker maskinen.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring