Air Recycling Flex 

Effektiv bruk av energi 
Etter tørkeprosessen er det fortsatt mye termisk energi i luften. Air Recycling Flex-system fører en del av den oppvarmede luften tilbake til tørkeprosessen igjen. Luftveiene i maskinen blir dynamisk tilpasset til de aktuelle driftsbetingelsene ved hjelp av en intelligent regulering. Resultatet av dette er perfekte tørkeresultater med svært lavt energiforbruk og kort tørketid, i tillegg til at komponentene blir skånsomt behandlet.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring