Kommunikasjonssjakt

Enkel datautveksling
Enten det gjelder dokumentasjon av programforløpet eller tilkobling av doseringspumper, betalingssystemer og andre produkter – danner kommunikasjonssjakten grunnlaget for datautveksling med eksterne systemer. Etter at kommunikasjonsmodulene fra Miele er satt inn, kan det opprettes en forbindelse til ulike eksterne enheter.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring