Aksial luftføring

Enestående tørkeresultater
Tørketromler fra Miele Professional bruker det anerkjente prinsippet om horisontal luftstrøm: Den oppvarmede luften føres gjennom trommelen parallelt med trommelaksen (aksialt). Tekstilene som løftes rundt i trommelen ved hjelp av trommelribbene, drar spesielt godt nytte av denne luftstrømmen når de faller ned igjen. På denne måten tørkes de mye raskere og jevnere.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring