Klartekstpanel på ønsket språk

Klart og tydelig
En liste over programnavn vises i klartekst på ønsket språk i betjeningspanelet. Når du velger et program med den store dreiebryteren, vises mer informasjon i displayet, f.eks. om programmets bruksområde eller resttid.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring