Stor kapasitet

Større volum gir bedre resultater
For at tørkeluften skal kunne trekke fuktigheten ut av plaggene så raskt og jevnt som mulig, må tekstilene ha tilstrekkelig plass i trommelen til å kunne folde seg ut. Det store trommelvolumet gir derfor glimrende tørkeresultater, redusert krølldannelse og korte programtider.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring