Programmerbar styring

Mer fleksibilitet
En av fordelene med den programmerbare styringen er den omfattende tilpasningen til hvert enkelt arbeidssted. Dermed kan eventuelle spesifikke krav i forbindelse med tekstilbehandlingen oppfylles optimalt. Eksisterende programmer kan tilpasses individuelt.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring