Startforvalg opptil 24 t

Tekstilbehandling etter tidsplan
Med startforvalg kan du programmere start av programmet opptil 24 timer i forveien. Det kan være svært praktisk hvis du ønsker at programmet f.eks. skal være ferdig ved starten på en ny arbeidsdag.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring