Intelligent tekstiltørking

Perfekte tørkeresultater
For å forhindre at tekstilene vikler seg inn i hverandre, endrer styringen tørketrommelens dreieretning i uregelmessige intervaller – for en krøllfri, jevn og skånsomt tørket vask.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring