Registrering av driftsdata

Registrering, arkivering og analysering
Registrering av driftsdata blir stadig viktigere. Alle prosessdataene til de siste 300 kjørte programmene lagres ved hjelp av en modul. Disse dataene kan hentes, arkiveres og analyseres ved hjelp av betjeningsenheten til Profitronic M-styringen, og f.eks. brukes til prosessdokumentasjon, optimalisering av prosedyrer og omfattende kostnadsberegninger.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring