Patentert Air Recycling Plus*

Exclusiv bei Miele
Effektiv bærekraft
Prosessluften er fremdeles varm, selv etter at den har forlatt tørketrommelen. Air Recycling Plus-systemet som er utviklet av Miele, fører derfor en stor del av denne luften tilbake til tørkeprosessen. Hvor mye av denne luften som skal tilbakeføres, kan du justere via den patenterte luftventilstyringen. Resultatet: Perfekte tørkeresultater med et svært lavt energiforbruk og korte tørketider.
Europeisk patent EP 1 682 715 B1 Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring