Intelligent tørking av tekstiler

Jevne tørkeresultater
For å forhindre at tekstilene vikler seg inn i hverandre, endrer styringen tørketrommelens dreieretning i uregelmessige intervaller. To separate motorer for trommel og vifter sikrer at luftstrømmen ikke blir brutt, og gir dermed krøllfri, jevn og skånsomt tørket vask. 
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring