Patentert Air Recycling Plus*

Exclusiv bei Miele
Effektiv bærekraft
Etter tørkeprosessen er det fortsatt mye termisk energi i luften. Det patenterte Air Recycling Plus-systemet fører en del av den oppvarmede luften tilbake til tørkeprosessen igjen. Videre i programavsnittet Avkjøling blir omluften lukket, og det tilføres kun frisk luftsom gir en hurtigere nedkjøling. Resultatet av dette er perfekte tørkeresultater med svært lavt energiforbruk og korte tørketider.*
Europeisk patent EP 1 682 715 B1 Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring