Startforvalg kan velges etter behov

Tekstilbehandling etter tidsplan
Med startforvalg står du fritt til å velge når det valgte programmet skal starte. Det kan være svært praktisk hvis du ønsker at programmet f.eks. skal være ferdig når du starter arbeidet.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring