Praktisk dosering av flytende vaskemidler

Optimal dosering
Praktisk og sikker vaskemiddeldosernig for opptil 12 medier.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring