Intervallsentrifugering

Intelligent sentrifugering
Det er spesielt fare for at det dannes vannlommer i vanntette tekstiler. Ved å bruke intervallsentrifugering som er tilpasset slike tekstiler, kan du unngå slike uønskede effekter og få optimale vaskeresultater.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring