Registrering av driftsdata

Registrering, arkivering og analysering
Registrering av driftsdata blir stadig viktigere. Maskinene fra Miele er klargjort for bruk av et registreringssystem for driftsdata. Maskinene leverer detaljerte data om prosessen, f.eks. til prosessdokumentasjon, for å optimalisere prosessene og for omfattende lønnsomhetsberegninger. Avhengig av modell kan det være nødvendig med ekstra utstyr.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring