Programvalg via fargeramme 

Intuitiv og enkel betjening 
Vasken kan tilordnes ulike vaske- og tørkeprogrammer etter farge. Takket være den svært enkle og intuitive funksjonen er betjeningen lekende lett, og du er garantert å oppnå optimale vaskeresultater ved tekstilbehandlingen. 
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring