Automatisk dørlås

Exclusiv bei Miele
Høy betjeningskomfort ved lukking og åpning
Et lett trykk på døren er tilstrekkelig. Når programmet starter, låser døren seg automatisk. Etter programslutt åpnes døren automatisk.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring