Desinfeksjon

Optimal hygiene
For å danne et grunnlag for de strengeste hygienekravene, kan det som opsjon velges en siste skylling med en spesiell temperatur- og tidsprofil i desinfeksjonsprogrammene. I den såkalte desinfeksjonsskyllingen varmes vannet opp til over 60 °C. Denne funksjonen reduserer risikoen for rekontaminering av bakterier i vannet.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring