WiFi-grensesnitt

Trådløs datautveksling
WiFi-grensesnittet egner seg utmerket til trådløs lokal og nettverkskompatibel kommunikasjon. I tillegg til overføring av prosessdata, kan det også brukes til å styre doserings- og/eller betalingssystemer.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring