Klargjøring av mopper

Straks klare til bruk
Moppene er straks klare til bruk, ettersom de er behandlet med rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler i vaskemaskinen. Denne metoden gir deg en enorm tidsbesparelse og øker rengjøringseffekten og lønnsomheten betraktelig sammenlignet med manuell klargjøring.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring