Patentert adapter for flytende rengjøring*

Exclusiv bei Miele
Optimal dosering
Opptil 6 doseringspumper kan brukes for å få en praktisk og økonomisk vaskemiddeldosering. Når vaskemiddelbeholderen er tom, vises straks en melding i displayet på vaskemaskinen. Det tilføres direkte i vaskemiddelbeholderen via en patentert doseringsmodul . De ulike vaskemidlene tilføres via separate doseringskanaler.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring