Elektronisk ubalansesensor

Sentrifugering på profesjonelt nivå
Vaskemaskinens høye sentrifugekapasitet forkorter vasketiden og danner grunnlag for en påfølgende rask tørking. Her sikrer den elektroniske ubalansekontrollen optimale restfuktighetsverdier på slutten av hver sentrifugering. I tillegg reduserer den belastningen på dempesystemet og trommellageret – noe som gir vaskemaskinene enda lengre levetid.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring