Programmerbar styring

Mer fleksibilitet
En stor fordel med den programmerbare styringen er at programmene kan tilpasses hver enkelt bruk. Du kan stille inn og lagre individuelle programmer. Vaskeparameterne i eksisterende programmer kan også tilpasses. På denne måten kan du enkelt oppfylle alle kravene til tekstilbehandling.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring