Styring M Special

Betjeningssikkerhet m. færre valgmuligheter
Der det arbeides under tidspress , fokuserer styringen på det viktigste:
maksimal betjeningssikkerhet. Programutvalget for standardbrukere kan reduseres til 1 til 4 programmer, og disse kan velges via symboler på startskjermen. Som kontroll vises et bilde på landets språk, som kan velges blant i alt 29 språk.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring