Sikker desinfeksjon

Høy hygienesikkerhet
Sikker desinfeksjon er forutsetningen for behandling av tekstiler fra sykehus, alders- og sykehjem. Spesialprogrammer for termisk og kjemotermisk desinfeksjon, bl.a. i henhold til listen fra Robert Koch-instituttet i Berlin, danner grunnlaget for den nødvendige hygienesikkerheten.
Hygienesertifikatet finner du under «Nedlastninger».*
Modellavhengig  Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring