Sikker desinfeksjon

Høy hygienesikkerhet
Sikker desinfeksjon er forutsetningen for behandling av tekstiler fra sykehus og sykehjem. Spesialprogrammer for termisk og kjemotermisk desinfeksjon, bl.a. ifølge listen fra Robert Koch-instituttet Berlin, danner grunnlaget for den nødvendige hygienesikkerheten.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring