Bærekraft i alt vi gjør

Ansvarsfull behandling av miljøet er en av Mieles kjerneverdier. Den er forankret i alle avdelinger.
Mieles produkter produseres med en stor andel gjenbruksmaterialer – i produksjonen brukes ressursbesparende prosedyrer og miljøvennlige hjelpemidler. Og Miele-maskinenes lange levetid betyr ikke minst, at det spares verdifulle ressurser. Også med hensyn til forbruk og transport overbeviser apparater fra Miele med et enestående miljøregnskap: Et lavere vann- og strømforbruk og svært effektive programmer, som tillater en mer økonomisk dosering av rengjøringsmidler og prosesskjemikalier. Hvor det er mulig, bruker vi nye ressursbesparende teknologier og prosesser, f.eks. varmepumpeteknologi eller tilkobling av våre maskiner til varmtvannskretsløpet fra fjernvarmeanlegg (CHP). Våre internasjonale distribusjonsnettverk og tette service- og forhandlernett betyr kort transportvei og nærhet til kundene.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring