Varmegjenvinning*

Skåner miljøet og sparer driftskostnader
Med Eco-funksjonen kan du maksimere gjenvinning av restvarmen fra vann og luft. Avhengig av bruk og energipriser kan investeringen betale for seg etter bare tre år.
Du må ha kaldtvannstilkobling for å kunne bruke varmegjenvinning. Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring