ProCare Tex 10 MA - 20 l

Fin- og kulørtvaskemiddel, flytende konsentrat, mildt alkalisk, 20 l høyeffektiv, fosfatfri, med EU Ecolabel.
 • For optimal rengjøring av ømfintlige tekstiler 
 • Utviklet spesielt for Miele Professional
 • Fri for optiske blekemidler og blekemidler 
 • Kort virketid og skumregulerende 
 • God oppløsningsevne på proteiner og fettl 
 • Merket med EU Ecolabel
1.773,00 kr
ProCare Tex 10 MA - 20 l
Beskrivelse
12442070
 • For optimal rengjøring av ømfintlige tekstiler 
 • Utviklet spesielt for Miele Professional
 • Fri for optiske blekemidler og blekemidler 
 • Kort virketid og skumregulerende 
 • God oppløsningsevne på proteiner og fettl 
 • Merket med EU Ecolabel
Warning icon -
Fare. Gir alvorlig øyeskade. Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Detaljer
Justering av doseringskonsentrasjon mulig
Egnet for automatisk dosering
Manuell dosering
Kan brukes med alle vannhardheter
Type middel
Vaskemiddel t. fint/farget tøy
Alkalitet
Mildt alkalisk
Aggregatform
Flytende konsentrat
Innholdsstoffer
Alkalier,Konserveringsmiddel,Tensider
Fosfatfri
Effektiv ved temperaturer på 30 °C – 90 °C
Skumregulerende
Tetthet (ved 20 °C) i g/cm³
1,03
EU Ecolabel: DE/039/020
Oppløsende effekt på smuss
Bra
Oppløsende effekt på protein
Bra
Oppløsende effekt på fett
Bra
GHS/CLP-samsvar
EU Ecolabel
Minimal lagringstemperatur i °C
4
Maksimal lagringstemperatur i °C
40
Lagres tørt og frostsikkert
Etter at du har tilsatt nødvendig mengde, må beholderen lukkes igjen umiddelbart
Kan brukes etter tining uten tap av kvalitet
Minste holdbarhet i måneder
24
Hotell- og restaurantbransjen
Vask av treningstøy
Vask av yttertøy
Vask av arbeidsklær
Utvendig mål, nettohøyde i mm
385
Utvendig mål, nettobredde i mm
258
Utvendig mål, nettodybde i mm
294
Kapasitet i g
21000
Kapasitet i ml
20000
Vaskemaskiner
Vedlegg
Finn alle vedleggene nedenfor
Produktark
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad

Recently Viewed

Vis alle