ProCare Tex 10 W - 20 l

Ullvaskemiddel, flytende konsentrat, svakt surt, 20 l for maskinell rengjøring av ull.
  • Ingen toving av ull
  • Hindrer fargeoverføring
  • Hindrer ny gråfarging
  • Dermatologisk testet
2.386,00 kr
ProCare Tex 10 W - 20 l
Beskrivelse
12338960
  • Ingen toving av ull
  • Hindrer fargeoverføring
  • Hindrer ny gråfarging
  • Dermatologisk testet
Warning icon -
Advarsel. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Detaljer
Manuell dosering
Kan brukes med alle vannhardheter
Type middel
Ullvaskemiddel
Alkalitet
Surt
Aggregatform
Flytende konsentrat
Innholdsstoffer
Duftstoffer,Tensider
Biologisk nedbrytbar
Spesielt effektiv ved lave temperaturer
Høy effekt med lav dosering
Tetthet (ved 20 °C) i g/cm³
1,03
Fritt for mikroplast
Enkel håndtering
Oppløsende effekt på smuss
Veldig bra
GHS/CLP-samsvar
Minimal lagringstemperatur i °C
0
Maksimal lagringstemperatur i °C
40
Lagres tørt og frostsikkert
Etter at du har tilsatt nødvendig mengde, må beholderen lukkes igjen umiddelbart
Minste holdbarhet i måneder
24
Vaskerier
Hotell- og restaurantbransjen
Utvendig mål, nettohøyde i mm
385
Utvendig mål, nettobredde i mm
258
Utvendig mål, nettodybde i mm
294
Kapasitet i ml
20000
Vaskemaskiner
Vedlegg
Finn alle vedleggene nedenfor
Sikkerhetsdatablad
Produktdatablad
Produktark

Recently Viewed

Vis alle