PST 1710 - Steriliseringsresultat

Vis produktet
Overvåkning av ledningsevne

Sikkerhet gjennom kontroll

Den integrerte konduktivitetssensoren måler alltid ledeevnen på vannet som er påkrevd iht. standard EN 13060. Hvis verdien ikke tilsvarer standarden, vises en feilmelding i displayet.
Sikker syklus

Sikker sterilisering

I løpet av steriliseringsprosessen kan alle parameterne når som helst hentes frem i displayet.brHvis prosessparameterne ikke oppfylles, stoppes steriliseringen, og en feilmelding vises i displayet.