PST 1710 - Effektivitet, forbruksverdier

Vis produktet
Automatisk vanninntaksventil

Komfortabel

Ved behov kan brukeren også fylle vanntanken manuelt.
20 liters kammervolum

Høy gjennomstrømning

Ved hjelp av den variable kammerinnsatsen for ulike bretthøyder kan dette kammervolumet utnyttes maksimalt og klargjøre mange laster.