PW 6080 Vario XL [EL LP 3 AC 230V 50Hz] - Hygiene

Vis produktet
Sikker desinfeksjon

Maksimum hygienesikkerhet

Sikker desinfeksjonsytelse er en forutsetning for klargjøring av tekstiler fra sykehus, samt bo- og omsorgssentre. Spesialprogrammer for termisk og kjemotermisk desinfeksjon, bl.a. i henhold til listen fra Robert Koch-instituttet i Berlin, danner grunnlaget for den nødvendige hygienesikkerheten. Hygienesertifikatet finner du under «Nedlastninger».*Modellavhengig 
Desinfeksjon

Optimal hygiene

For å danne et grunnlag for de strengeste hygienekravene, kan det som opsjon velges en siste skylling med en spesiell temperatur- og tidsprofil i desinfeksjonsprogrammene. I den såkalte desinfeksjonsskyllingen varmes vannet opp til over 60 °C. Denne funksjonen reduserer risikoen for rekontaminering av bakterier i vannet.