PDR 507 HP [MAR] - Ytelse

Vis produktet
Intelligent tørking av tekstiler

Jevne tørkeresultater

For å forhindre at tekstilene vikler seg inn i hverandre, endrer styringen tørketrommelens dreieretning i uregelmessige intervaller. To separate motorer for trommel og vifte sikrer optimal luftstrøm, og gir dermed krøllfri, jevn og skånsomt tørket vask. I tillegg brukes en patentert teknologi* til å registrere om luftveiene må rengjøres. Ved behov sendes det ut informasjon om dette i displayet til tørketrommelen.Tysk patent DE102013104124
Aksial luftføring

Enestående tørkeresultater

Tørketromler fra Miele Professional bruker det anerkjente prinsippet om horisontal luftstrøm: Den oppvarmede luften føres gjennom trommelen parallelt med trommelaksen (aksialt). Tekstilene som løftes rundt i trommelen ved hjelp av trommelribbene, drar spesielt godt nytte av denne luftstrømmen når de faller ned igjen. På denne måten tørkes de mye raskere og jevnere.
Korte programtider

Rask og effektiv

Er korte programtider viktigst for deg? Da er vaskerimaskinene fra Miele Professional ditt beste valg: Med avansert teknologi blir tekstilene ferdig på kortest mulig tid.
Kun hos Miele
PerfectDry-system

Helt nøyaktig tørking

PerfectDry-systemet måler tøyets restfuktighet og oppnår dermed nøyaktige tørkeresultater, selv ved svært varierende vannkvalitet. Systemet måler ledeevnen i vannet og tilpasser tørkeprosessen deretter. Den angitte restfuktigheten oppnås helt nøyaktig, og under- eller overtørking av tekstilene unngås.