PLW 8615 [EL] - Sikkerhet

Vis produktet
Spylearmovervåkning

Sikkerhet gjennom kontroller

For et optimalt klargjøringsresultat må omdreiningshastigheten til spylearmene alltid befinne seg innenfor et forhåndsdefinert intervall. Takket være den berøringsfrie overvåkningen av alle spylearmene i maskinen og i kurvene kan du oppdage problemer i god tid,  f.eks. skumdannelse eller spylearmer som er blokkert av utensiler. Dermed bidrar spylearmovervåkningen til sikker reproduksjon av validert klargjøringskvalitet.
HEPA-filter

Ren Luft

Selv på instrumenter som har en kompleks utforming, laboratorieglass eller åndedrettsvern tørkes alle overflater raskt og grundig med oppvarmet luft. Omgivelsesluften som da suges opp, passerer først et ultraeffektivt HEPA-filter. Dermed hindres det at uønskede svevepartikler strømmer inn i vaskekammeret – utensilene beskyttes dermed mot å bli kontaminert igjen.
Overvåking av ledningsevne

Sikkerhet gjennom kontroller

Rester av prosesskjemikalier som fremdeles er tilstede under den siste skyllefasen, kan påvirke klargjøringsresultatet. Overvåkning av ledningsevne i vaskevannet gjør det mulig å registrere slike rester og redusere dem til et definert nivå ved å kjøre flere skylleomganger. Dermed blir klargjøringen sikker, materialskånsom og reproduserbar.
Prosessdokumentasjon

Kontinuerlig dokumentasjon

Den kontinuerlige protokollføringen og dokumentasjonen av samtlige klargjøringsprosesser gir den beste sikkerhet for pasienter og brukere. Miele Professional tilbyr en rekke dokumentasjonsløsninger, avhengig av hvilke behov du har. Analyse av de registrerte prosessdataene muliggjør også en effektiv optimalisering av hele klargjøringsprosessen.